Bloggen som källa

 

 
Titta på olika bloggar och fundera kring hur bloggarna presenterar sig:

  • Vem står bakom källan?
  • Hur presenterar sig bloggaren?
  • Vem står bakom webbplatsen?
  • Vad är syftet med bloggen?

Värdera hur och om du skulle kunna använda bloggen som källa, resonera med hjälp av vår checklista.

1. Syfte och sammanhang
Vid användning av källor, eller då du bara vill värdera källor, är det vettigt att först reflektera över i vilket syfte och sammanhang källorna ska användas. Det gäller även de sammanhang källorna redan förekommer och används. Vilken källa du kommer att använda beror på vilken uppgift du har att lösa och sammanhanget kommer att hjälpa dig att bedöma källans trovärdighet. I valet av källa är frågan om vad du söker svar på viktig.

2. Avgränsning och mål
Med tanke på att Internet är riktigt stort och information är sammanlänkad med annan information i stora komplicerade strukturer, är det förnuftigt att sätta upp avgränsade mål för din källgranskning. Avgör i förväg vad du vill åstadkomma med dina efterforskningar och bestäm en tidpunkt då behöver vara färdig. Det är annars lätt hänt att du samlar på dig för mycket överskottsinformation och lägger ned för lång tid på något som kunde varit klart för länge sedan.

3. Kritisk inställning
Som tidigare nämnts är en skeptisk och objektiv hållning den framgångsrike källgranskarens främsta egenskaper. Ofta förenklas källkritik till att söka svar på om källan är vad den utger sig för att vara. I ett gediget källkritiskt arbete ingår även analys och efterföljande slutsatser kring hur du värderat källan i förhållande till på vilket sätt du använt den.

4. Kriterier och checklistor
Använd de kriteriebegrepp och checklistor som finns i den här guiden. Efter ett tag kommer du att kunna dem utantill. Då går det snabbt och enkelt för dig att dra slutsatser om vem eller vilka som står bakom källan, vad den eller de vill och om informationen är av bra eller dålig kvalitet.

5. Välj rätt sorts källa
Om uppgiften är att ta reda på hur ungdomar i Sverige klädde sig i slutet av 2011 är modebloggar sannolikt den bästa källan, men om du vill ta reda på vem som var statsminister i Grekland 1973 är inte bloggar korrekta källor, utan snarare en uppslagsverkstjänst på nätet. Arbetet med att lära sig värdera källor handlar det mycket om att kunna hitta och använda den mest relevanta källan oavsett vad du vill veta. Det finns bara ett sätt att lära sig den färdigheten – genom övning.