Diskutera svårigheten med att granska digitala källor

 

 
Fortsätt använda skolans webbplats som exempel. Vilka svårigheter upplever ni med att granska webbplatsen? Resonera med dina elever kring de utmaningar som Internet medför för den som ska granska källor.

  • Olika medieformat
  • Lättheten att förvanska information
  • Att informationen förändras
  • Anonymiteten
  • Okunskap

Vad krävs för att du ska klara av att göra en grundläggande källkritisk granskning? Gör en sammanfattande slutsats om hur information presenteras i mediet, samt om själva innehållet.

Avslutande fråga till elever:
Kan skolans webbplats göra något för att bli mer trovärdig, tydlig gentemot en blivande elev, en
undrande förälder, en lärare som söker ett arbete på skolan? Ge tips!