Hur får du använda källor på internet?

 

I ett arbete med andras material är det viktigt att diskutera begrepp som plagiat.

En bra utgångspunkt kan vara ett samtal kring romanen Axolotl Roadkill av Helene Hegemann. När romanen kom ut i Tyskland lästes den som en självbiografi och hyllades som ett mästerverk av den unga författarinnan. Det kom dock ganska snart fram att stora delar av romanen hade kopierats från en anonym blogg. Helene Hegermann ställdes mot väggen och anklagades för plagiat, och svarade bara:

”Det finns ändå ingen originalitet, bara äkthet.”

I ett samtal kring plagiat kan det vara bra att fråga elever hur de ser på att ta andras arbete och ge sken av att det är ens egen. Det kan vara bra att prata kring följande frågor:

  • Vad är plagiat/kopia?
  • Vad är stöld?
  • Får man kopiera/plagiera andras verk, om man inte blir upptäckt?
  • Vad får man kopiera från nätet utan att fråga om lov?
  • Vad är originalitet?