Hur kommer det sig att Wikipedia träffar så högt i Google?

 

 
Vad påverkar hur högt en webbplats träffar i Google sökning? Fråga dina elever och sammanfatta resultatet:

  • Länkar till/från webbplatsen
  • Nyckelord
  • Dina tidigare sökningar
  • Googles algoritmer
  • Annonser

Varför träffar Wikipedia högt? Resonera tillsammans med dina elever kring förklaringar till att Google ofta, eller nästan alltid har Wikipedia bland de träffar som kommer bland de tio första.

Hur påverkar det vårt sätt att se på Wikipedia? Hur påverkar det vårt sätt att se på Google? Vilken roll spelar det för en webbplats att komma högt upp i Google? Resonera kring vårt sökbeteende, kring vikten av att dominera vissa sökord, affärsmodellen, spam och köpta länkar.