Öva de källkritiska begreppen

 

 
Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Uppgiften är att söka information och granska webbplatsen utifrån en av rollerna angivna nedan:

  • Blivande elev
  • Nyfiken förälder
  • Arbetssökande lärare

Att tänka på: Avgörande för att granska en källa är att du tillsammans med eleverna klargör vilket syfte du som söker informationen har. Du värderar källan utifrån vilken roll du har eller ditt syfte med besöket på webbplatsen. Fungerar skolans webbplats som en källa för dessa olika roller? Finns det information för en blivande elev, en nyfiken förälder och en arbetssökande lärare?