Skolans webbplats

 

 

Illustration av Martin Ander CC by

Gå in på skolans webbplats och titta igenom den. Vad möter besökare?

Beskriv webbplatsens innehåll
Vilket syfte har innehållet på webbplatsen? Finns det flera? Sammanfatta huvudsyftena med webbplatsen. Är det att:

  • Informera
  • Sälja
  • Underhålla
  • Någonting annat?

Motivera ert ställningstagande med hjälp av exempel. Gör sedan en analys av webbplatsens innehåll utifrån källkritikens klassiska kriterier. Titta på innehållet och bedöm om källan är:

Äkta
Är webbplatsen vad den utger sig för att vara? Hur vet en besökare det? Är webbplatsen äkta eller falsk? Hur kan en besökare ta ställning till det? Hur vet ni? Motivera och ta fram exempel.

Aktuell
Är informationen aktuell eller inte? Hur vet en besökare det? Motivera och ta fram exempel. Hur påverkar aktualiteten källans trovärdighet?

Oberoende
Är webbplatsen fristående eller inte? Hur bedömer ni källans beroende? Titta på webb adressen, är webbplatsen fristående? Är den en del av en kommunal webbplats? Till vilka webbplatser länkar webbplatsen? Om den är beroende av andra källor hur framgår det?

Tendensiös
Är informationen på webbplatsen vinklad? Finns det några värderingar som webbplatsen förmedlar? Om så är fallet, vilka?

Dra slutsatser om källans trovärdighet genom att koppla analysen till syftet med webbplatsen. Är det en tillförlitlig källa? Om ja, för vem? Eller vilka? För en elev som vill börja på skolan? Varför i så fall? Om inte, varför inte?

Kommentarer:
Du bör påpeka att syftet med att använda skolans webbplats naturligtvis påverkar hur de bedömer möjligheterna att använda den.