Programmering i grundskolan – Lärarhack

IIS har i samarbete med Christina Löfving skrivit en lärarhandledning för programmering i grundskolan. I denna lärarhandledning får pedagoger i grundskolan 1-6 ingångar för hur de kan arbeta med programmeringsverktyget Scratch.

 

Lararhack - programmering för grundskolanLärarhandledning_scratch Grundskolan 1-6