Eleverna och internet

En introduktion till statistikrapporten Eleverna och internet 2013 som du kan ladda ner genom att klicka här. Rapporten är en del av IIS internetsatsning kring utvecklingen av internetanvändandet i skolan. Manus till filmen är skrivet av Kristina Alexanderson, ljud upptaget av David Larsson, illustrationer av Jesper Wallerborg och filmad av Göran Thorén.