Internetdagarna

Internetdagarna 2013: Intervjuer

Ylva Pettersson

Elever från Ekillaskolan

Birgitta Wollin

Barbro Sköldenberg

Johan Andersson

Jonas Bäckelin

Jessica Helin

Edward Jensinger

David MothanderInternetdagarna 2013: Elevers integritet på nätet

Kristina Alexanderson, IIS

Kristina introducerade integritet som begrepp samt gav perspektiv på hur lärare tillsammans med sina elever arbetar med det inom ramen för skoltävlingen Webbstjärnan.

 

Anette Holmqvist från Skolverket

Anette pratade om Skolverkets arbete med att stödja skolans arbete med internet och presenterade Skolverkets rapport om uppföljningen av IT i skolan 2012.

 

Jessica Helin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jessica Helin är handläggare och kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pratade om MSB:s arbete av vad barn och unga behöver lära sig när det kommer till informationssäkerhet.

 

David Mothander, Google

En presentation av Googles arbete med integritet och frågan om hur vi ska förhålla oss till dessa frågor.

 

Roger och Dylan Murray

Roger Murray och hans son Dylan gav en förälders och en elevs perspektiv på integritet.

 

Avslutning av dagen om elevers integritet på nätet med Kristina Alexanderson

 

Edvard Jensinger

Edvard pratade om Malmö stads arbete med att få till ett avtal med Google och få till Google Apps i skolan. Och vad behöver vi tänka på när vi använder molntjänster i skolan?

 

Ignite talks

Ignite talks är en öppen föreläsningsform där varje talare får fem minuter och 20 slides på sig att göra en presentation. Vi bjöd in ett antal lärare som levererade succé-Ignite talks.
 
Barbro Sköldenberg

Jonas Bäckelin

Ylva Pettersson

Johan Andersson

Birgitta Wollin

Andreas Skog

Christina LöfvingIntervjuer från Internetdagarna 2012

Isabella Löwengrip, Blondinbella

Eva Lilliestierna

Eva-Lis Sirén

Johan Grafström

Johan Ronnestam

Erik Fichtelius

Johan Wahlström

Carl Heath

Andreas Nordh

Linda Svanberg

Malin Stendotter

Pernilla Liljeberg

Sofie Österberg

Ylva Pettersson

Peter Leth