Källor och Källkritik

Källkritik på nätet

Kristina Alexanderson beskriver och ger konkreta exempel på hur du som lärare kan arbeta med källkritik och internet i undervisningen. Du får en inblick i källkritik på internet, och de frågor som kan uppkomma när man möter internetkällor.

Hur hittar vi information på internet? Hur fungerar sökmotorerna? Varför är Wikipedia så ofta det första sökresultatet? Vad är källkritik och hur kan vi anpassa de källkritiska begreppen till nätet?

Du får en inblick i vad som formar sökresultaten i exempelvis Google, vikten av en Om-sida - och vad den bör innehålla. Dessutom ger Kristina Alexanderson exempel på sådant som elever bör ha kunskap om för att kunna vara källkritiska.

Filmen ger en introduktion av källkritik på nätet, i listan här nedanför hittar du mer material om källkritik på internet.