Upphovsrätt

En introduktion till upphovsrätt

I filmen ger Kristina Alexanderson en introduktion till upphovsrätten, kopplat till webbpublicering i skolan. Upphovsrätten förklaras och dess olika delar och villkor beskrivs.

Får man använda andras verk på sin webbplats? Vilka rättigheter har upphovsmannen? Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell rätt? Skyddas material på webben av upphovsrätten? Och vad händer egentligen när upphovsrätten gått ut?

På bara tio minuter får du svar på många frågor kring upphovsrätt - och inte minst hur du och dina elever kan förhålla er till den i arbetet med webbpublicering. Filmen avslutas med tips på hur du och dina elever kan göra för att inte bryta mot upphovsrätten.