Integritet på nätet – vad innebär det?

 

En kort introduktion till de frågor som lärare behöver fundera kring inför ett arbete med att publicera eller arbeta med internetrelaterade tjänster på internet. Filmen är en produktion för IIS och deras skoltävling Webbstjärnan.

Lärarhandledningar till dig som vill arbeta med integritet på nätet: