av Susanne Tobiasson

Nominerad 2015: slugt.se

En av de nominerade i tävlingsklassen Grundskola 7-9 är webbplatsen slugt.se. Via sin blogg hoppas gänget från Onsala Montessoriskola kunna inspirera andra att dela med sig av sitt kreativa skapande.

Vilka är ni?

– Vi är elever i årskurs 7-9 och lärare i bild, slöjd och musik på Onsala Montessoriskola.

Hur har det varit att skapa en webbplats?

– Det har varit utmanande och inte alltid så lätt att dela förmågor, tankar, idéer och skaparkraft på bloggen, men vi har jobbat oss fram och fler och fler har funnit en ingång till att dela med sig av sitt skapande. Att skriva för andra och bli medveten om rättigheter och skyldigheter när det gäller texter, bilder, skisser och foton är något som hela tiden blir tydligt i och med att vi hela tiden använder oss av det i vår arbetsprocess. Det har varit valfritt att dela sitt arbete och alla har haft möjlighet att vänta in rätt projekt/tillfälle att ta sina första steg ut i offentligheten, det har gjort att våra texter är verkliga.

Vad har ni lärt er av att arbeta med er webbplats?

– I arbetet med slugt.se har vi blivit medvetna om bilden som budskapsbärare. Vi tänker efter och bestämmer själva om vi vill vara med på bild. Vi lär oss hur vi ska skydda våra bilder och vårt material och blir också mer medvetna om hur det vi skriver uppfattas.

Vilken sajt anser ni vara er största konkurrent?

– Svårt att säga vilka som är våra största konkurrenter. Det finns fantastiska vinklar hos alla som gör dem till vinnare. Som pedagog vill jag hoppas att någon samverkande blogg går långt!

Vad tror ni om era chanser att vinna?

– Vi hoppas att de är goda. Vår blogg är under utveckling, precis som vi, och vi hoppas att just det är vår starka sida. Det är vi som skapar den tillsammans och den har potential att leva vidare och inspirera lång tid framöver. Vi hoppas att den inspirerar andra elever, både på vår skola och andra skolor, att dela med sig av sitt kreativa skapande. Vi hoppas också att den visar på styrkan i att samarbeta i projekt och för hållbar utveckling.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.