Nu stänger vi Webbpedagog

Under 2018 kommer Internetstiftelsen IIS att stänga ner bloggtjänsten Webbpedagog, där lärare fått gratis bloggutrymme och domännamn under ett år. I stället kommer vi att fokusera på Digitala lektioner, en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.


Läs mer

Webbstjärnan förnyas efter 10 år

Internetstiftelsen har bestämt sig för att efter tio år med Webbstjärnan att det är dags att förnya skoltävlingen till nästa år. Vi kommer förändra vår skoltävling så den får ett tydligare fokus på digitalt skapande och skolarbete kring det.

I samband med dessa förändringar kommer vi att stänga ner Webbstjärnans erbjudande om att ha en gratis webbplats vilket gör att ni måste flytta ert material från Webbstjärnan före den 1 oktober 2018. Läs mer om förändringen under Frågor & svar.

Vi återkommer med information när vi vet hur den nya skoltävlingen kommer att se ut. Vill du få information först, anmäl dig till Digitala lektioners nyhetsbrev.


Läs mer