Tävlingen

Vad är Webbstjärnan?

Webbstjärnan är en möjlighet för lärare och elever som finns i den svenska skolan att lära sig mer om internet och utveckla sin digitala kompetens. Webbstjärnan är en del av IIS satsningar för att utveckla internetanvändningen i skolan. Under tio år har vi på Internetstiftelsen drivit Sveriges största webbtävling för skolan och verkligen varit med och gjort skillnad i lärare arbete med att undervisa i digital kompetens.

Efter tio år är det dags att gå vidare och vi startar nu arbetet med att skapa en ny tävling som är ännu bättre anpassad till de utmaningar våra skolor och lärare står inför i dag.

I mångt och mycket har formatet för tävlingen sett likadant ut från år till år. I och med att digital kompetens nu skrivs in i läroplanen för grundskolan kommer vi sätta oss ner för att ta fram en nytt koncept för en skoltävling med ännu tydligare fokus på digital skapande och digital kompetens. Detta för att vi fortsatt ska vara så relevanta och användbara för lärare som det bara går. Läs mer om Webbstjärnans tio år i Kristina Alexandersons blogginlägg här.

Vi tror att medvetna användare av webben lär sig ta ansvar för sina aktiviteter online, och vi vet att du som pedagog har en viktig roll att fylla för att elever ska bli mer förberedda för vår samtid. Genom Webbstjärnan gör vi skillnad, för dig och dina elever på internet och i framtiden. Vill du hänga med under omgörningen av Webbstjärnan och få information om vår nya skoltävling? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för skolan.