Det här måste du göra

beseen.io av Agnes Stuber

Beseen.io av Agnes Stuber CCby

För att din sajt ska delta i Webbstjärnan måste den uppfylla följande krav:

 • Webbstjärnans logga (länkad till www.webbstjärnan.se) måste finnas med på din webbplats startsida.
 • Dessutom måste det finnas en Om-sidan som gärna ska innehålla följande information:
  • Vilka som byggt webbplatsen – Beskriv lagets medlemmar, årskurs och skola (behöver inte innehålla uppgifter som identifierar de tävlande).
  • Webbplatsens syfte – Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vilka ni vill ska besöka webbplatsen.
 • Vill du komma långt i tävlingen kan det vara bra att även klargöra:
  • Den pedagogiska kopplingen – Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro-/kursplanen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen mellan elever och lärare.
  • Upphovsrätt – Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris – Berätta utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du har lärt dig av att publicera skolarbete på webben.

Viktigt! Vill du delta utan att tävla måste du fortfarande uppfylla dessa krav.