Tävlingsregler

Ladda ner tävlingsregler som pdf

 

Webbstjärnans tävlingsregler

 

Bakgrund

Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för svenska grundskole- och gymnasieelever. Syftet med Webbstjärnan är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet och att elever i den svenska skolan ska få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera innehåll och sprida meningsfulla budskap. Det är IIS (Internetstiftelsen i Sverige) som anordnar tävlingen.

 

  • Villkor för deltagande

För att kunna delta i tävlingen Webbstjärnan ska de deltagande eleverna vara inskrivna i skola i Sverige och tävlingsbidraget ska vara tydligt kopplat till gällande läroplan. Eleverna tävlar i lag och tävlar i olika åldersindelade tävlingsklasser. Bakom varje lag måste det finnas en ansvarig lärare som gentemot IIS ansvarar för det deltagande laget och tävlingsbidraget.

 

  • Det deltagande lagets domännamn

Det deltagande laget får använda ett (1) domännamn per deltagande lag. Om ett deltagande lag valt fel domännamn, eller domännamnet innehåller felstavningar, ska laget kontakta Webbstjärnans support.

 

  • Innehållet i tävlingsbidraget

De deltagande lagen får inte publicera material där innehållet innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller intrång i annans rättigheter.

 

Det är inte heller tillåtet med oönskade kommersiella budskap, spam, svordomar, obscena ord, pornografi, främlingsfientliga och sexistiska yttranden, hot, trakasserier, personliga påhopp, förtal eller andra brott mot lag. Den som publicerar material som strider mot gällande lag kan personligen bli ansvarig för detta.

 

För det fall ett deltagande lag eller en deltagande elev bryter mot dessa tävlingsregler, om domännamnet eller innehållet på webbplatsen strider mot lag eller dessa tävlingsregler eller på annat sätt enligt IIS är olämpligt har IIS rätt att omedelbart ta bort innehållet från webbplatsen och utesluta det deltagande laget från tävlingen och stänga ner domännamnet och webbplatsen. IIS beslut går inte att överklaga.