Bedömning

ettangul guld i klass 1-3 Webbstjärnan 2015 fotograf Agnes Stuber

Det är endast webbplatser som har en webbplats på Webbstjärnans portal, med en fungerande .se-adress som kan tävla (nytt från Webbstjärnan 2017). Tävlande lag bedöms endast om följande grundkrav är uppfyllda:

Alla kriterier behöver inte vara tillgodosedda, ett lag kan exempelvis satsa på några kriterier och strunta i resten.

Kränk inte upphovsrätten

Tänk på att inte använda material som kränker upphovsrätten. Bidrag som exempelvis innehåller bilder som tävlingsdeltagaren inte uttryckligen har tillstånd att använda kommer inte att bedömas. Har ni som skapat webbplatsen upphovsmannens tillstånd att använda bilderna är det viktigt att ni berättar det på Om-sidan. Självklart kan ni publicera bilder och filmer ni själva skapat, eller bilder licenserade under Creative Commons.

Viktiga kriterier vid bedömning

Följande kriterier är viktiga vid bedömningen av tävlande webbplatser (utan inbördes ordning):

 • Lagmedlemmarnas årskurs/er inom tävlingsklassen
 • Bidragets innehåll
 • Bidragets val av medieformer (text, bild, ljud, video, animeringar, etc)
 • Webbanpassning (layout, struktur, teknik och text)
 • Pedagogisk koppling
  • varför har ni valt webben som verktyg?
  • vad tillför webben i ert skolarbete?
 • Interaktionsmöjligheter
 • Den egna motiveringen

Så här går gallringen till

Gallringen startar den 20 mars. Det är alltså vid det datumet som webbplatsen ska vara anmälda till tävlingen och ett krav för det är att de uppnår de grundläggande kraven. Vi tar inte emot efterhandskorrigeringar/kompletteringar på de grundläggande kraven för att vi ska kunna bedöma alla lag på samma sätt och på så vis få en så juste och opartisk gallringsprocess som möjligt.

Webben är dynamisk och föränderlig och vi vet att de bidrag vi gallrar fram kan förändras under tävlingens slutskede. Emellertid kvarstår faktumet att gallringen på de grundläggande kraven och Om-sidan alltid sker utifrån hur sajten ser ut den femtonde mars, och har din sajt inte uppnått de grundläggande kraven vid detta datum så gallras den bort.

 

Andra gallringen

Vid bedömningen utgår vi ifrån kriterierna på Om-sidan. För att en webbplats ska klara sig förbi in i tävlingen ska alltså följande punkter med tillhörande resonemang finnas med på Om-sidan:

 • Vilka som byggt webbplatsen.
 • Syfte och mottagare.
 • Den pedagogiska kopplingen.
 • Upphovsrätt.
 • Motivering till varför bidraget borde få pris i Webbstjärnan.
 • Vad man har lärt sig genom att bygga webbplatsen

De 100 bästa lagen

Att bli ett av de 100 bästa lagen är ett nålsögat att ta sig igenom, innan juryns nomineringar presenteras. 100-listan visar på bredden i Webbstjärnan och lyfter fram de skolarbeten som är innovativa och uppfyller ovannämnda bedömningskriterier.

De nominerade

I Webbstjärnan nomineras tävlande lag utifrån kriterierna i de olika tävlingsklasserna: vilken åldersgrupp eleverna tillhör och vilken sorts webbplats som laget har gjort. I fokus står innehållet och att det finns en tydlig koppling till skolarbete. De nominerade lagen granskas av Webbstjärnans jury, som vid ett jurymöte tillsammans beslutar om de vinnande lagen. Alla lag som blir nominerade blir inbjudna till vår prisutdelning i Stockholm och är garanterade en vinst.

Bloggat om artikeln