Vad händer efter ett läsår?

Avanmälan sker automatiskt för alla webbplatser när läsåret avslutats. Domänerna ligger kvar i ett år från det datum då den registrerades. 

Webbhotell och domännamn betalas av Webbstjärnan under ett år i taget (vill du delta ytterligare år, kan du återanmäla laget så förlängs det med ett år) och stängs sedan automatiskt. Det kan komma erbjudande om förlängning och automatisk påminnelse som inte ska betalas. Sök på lagets domännamn här http://www.iis.se/domaner för att se vilket datum webbplatsen stängs.