Elevens och lärarens roll

kursbild-kallkritik

Foto av Kristina Alexanderson 

Elevens roll i Webbstjärnan

Webbstjärnan är en satsning för att lärare ska stimulera elever att skapa skolarbete på webben. Målet är att elever ska publicera sitt skolarbete på nätet, men för att kunna göra det behöver elever en lärare som skapar en webbplats åt dem. Eleverna är de som ska skapa webbplatsens innehåll. Självklart kan skapandet av webbplatsen ske med stöd och struktur från en lärare.

Lärarens roll i Webbstjärnan

Läraren registrerar sig hos Webbstjärnan och kan sedan skapa lag via Webbstjärnan. Läraren har ansvar för att de grundläggande kraven uppfylls. Det är även lärare som anmäler en webbplats till tävlingen. I tävlande lag kan inte läraren ensam vara den som har skapat webbplatsens innehåll, däremot får läraren självklart uppfylla sin lärarroll genom att handleda eleverna och hjälpa dem utvecklas i sitt arbete.

Webbplatsen

Tävlingen är öppen bara för webbplatser med .se-adresser och webbplatser som finns på Webbstjärnans portal. Vill du tävla måste du anmäla det antingen när du skapar webbplatsen eller när du tillsammans med dina elever bestämt att ni ska tävla. Anmälan sker genom att du loggar in på din webbplats och anmäler dig som tävlande.

Innehållet på webbplatsen ska vara skapat av eleverna i det tävlande laget. Material som eleverna inte skapat själva (texter, illustrationer, ljud, video, animationer etc) får användas förutsatt att upphovsmannen tillåtit detta och att källan anges. Administrativa funktioner kan dock vara skyddade.

Bidrag med olagligt eller anstötligt material kommer att uteslutas.

Svensk lag

Webbplatsen ska följa svensk lag (t ex lagen om Upphovsrätt, PUL och Yttrandefriheten). IIS tar inget juridiskt ansvar för brott mot gällande lagar.

Rättigheter till innehåll

IIS har rätt att arkivera vinnande bidrag och använda dem i forskningssyfte, samt i marknadsföring av IIS eller Webbstjärnan.

Rättigheterna kan inte överlåtas till tredje part.