Integritetspolicy

Genom att vid anmälan och registrering till Webbstjärnan lämna efterfrågade personuppgifter, samtycker deltagaren till att IIS, eller den IIS anlitat, behandlar deltagarens personuppgifter, inklusive personnummer.

Ändamålet med behandlingen av deltagares personuppgifter är att IIS ska kunna tillhandahålla och driva deltagarregistret för Webbstjärnan, samt på deltagarens begäran leverera webbkonto och domänadress för bidrag till Webbstjärnan.

Behandling av deltagarens personuppgifter är enbart för internt bruk och administrativ hantering.

Kontroll av de personuppgifter som deltagaren har lämnat kan ske för att säkerställa identitet av deltagaren.

IIS lämnar inte ut personuppgifter till andra än personuppgiftslämnaren utan personuppgiftslämnarens godkännande, med undantag vid myndighetsutövning.

Synpunkter och reaktioner på IIS sätt att hantera integritetsfrågor utvärderas och hanteras skyndsamt. Den som har frågor eller vill lämna synpunkter kan kontakta IIS personuppgiftsombud på info@iis.se (Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen)

Internetstiftelsen i Sverige
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Fax +46 8 452 35 02
info@iis.se (Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen)
Org. nr 802405-0190
www.iis.se