Lär om upphovsrätt

Upphovsrätt kan kännas knepigt men här ger vi en beskrivning av vad upphovsrätt är och vad som är bra att tänka på när du publicerar på internet.

Introduktion till upphovsrätt

Den här texten beskriver dock inte vad som gäller för att använda material privat, i undervisning eller marknadsföringssyfte.

Alla som arbetar med webbpublicering måste förhålla sig till upphovsrätten och det är viktigt att du inte bryter mot upphovsrätten när du publicerar material på nätet. För att kunna tävla i Webbstjärnan måste du på din Om-sida förklara hur du arbetat med källor och hur du gör för att inte bryta mot upphovsrätten när du publicerar material på nätet.

Upphovsmannen - skaparen av ett verk

Om du till exempel skriver en text, tar en bild, komponerar ett musikstycke eller skapar ett konstverk blir du är automatiskt upphovsman till verket. Upphovsrätten är till för att skydda din rätt till ditt verk. Upphovsrätten innebär att ingen får använda, ändra eller sprida ditt verk utan ditt tillstånd.

Upphovsrätten består av en ekonomisk och en ideell del

Ekonomisk upphovsrätt

Den ekonomiska upphovsrätten handlar om rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Ett bokförlag har till exempel tillstånd från författaren att trycka en bok och sälja den.

Ideell upphovsrätt - även kallad "namngivningsrätt"

Upphovsmannen behåller alltid den ideella rätten, även om den ekonomiska tillhör någon annan.

Den ideella upphovsrätten innebär att:

  • Upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven när verket görs tillgängligt för allmänheten.
  • Upphovsmannen avgör om ändringar får göras i verket. Med "ändringar" menas också översättning eller bearbetning för andra medium.
  • Upphovsmannen har rätt att bli "respekterad". Verket får alltså inte användas i sammanhang som upphovsmannen kan uppleva som kränkande - till exempel om verket visas på en webbplats som uttrycker rasistiska åsikter.

Att publicera på nätet en överföring till allmänheten

En webbsida eller blogg kan upplevas som privat. Men utan lösenordsskydd är den tillgänglig för hela världen. Det är därför inte tillåtet att använda upphovsrättskyddade verk på en webbplats utan tillstånd.

Om det bara är en upphovsman kan tillstånd ges av honom eller henne. Finns det flera måste alla tillfrågas. Tänk på att även arbetsgivaren eller uppdragsgivaren kan ha rättigheter till materialet. Ibland går det inte att få tag i upphovsrättsinnehavaren, men det spelar ingen roll ur laglig synvinkel. Då är det bäst att inte använda materialet.

Vid större produktioner kan rättshavarna bli väldigt många. Artister, musiker, skiv- och filmbolag, radio- och tv-bolag - alla har de rättigheter som måste tas hänsyn till.

Upphovsrätten följer inte äganderätten. Att någon äger ett verk, till exempel ett konstverk, betyder inte att de har upphovsrätt till det. När upphovsmannen avlider tillfaller upphovsrätten arvingarna. Först när upphovsmannen varit död i 70 år är verket "fritt".

Detta får användas utan tillstånd:

  • Verk som du själv är upphovsman till, till exempel bilder, illustrationer, filmer, texter etc.
  • Verk av en upphovsman som har varit död i 70 år. Om det är flera upphovsmän bakom verket räknas 70 år från den som dog sist.
  • Fotografier föreställande verk där upphovsmannen varit död i 70 år, och det är 50 år sedan bilden togs.
  • Fotografier du själv tagit på ett verk vars upphovsman varit död i 70 år. Tänk på att du måste fråga om lov innan du fotograferar inne på museum och andra platser som inte är offentliga.
  • Fotografier tagna innan 1 januari 1969.