Utbildningar

I sommar genomförs läroplansförändringar med fokus på digital kompetens, digitalt skapande och programmering. För att hjälpa skolan att möta de nya kraven erbjuder Internetstiftelsen, organisationen bakom Webbstjärnan, en kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens. Fortbildningen ersätter Webbstjärnans tidigare utbildningar. 

Läs mer om utbildningstillfällena här.

Titta även gärna in på Internetstiftelsens nyaste satsning Digitala lektioner vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.